Wednesday, 12 September 2012

helen


1.      Berapa pentingkah peranan guru pendidikan khas dalam mengubah nasib seseorang kanak-kanak OKU?

Sememangnya diakui bahawa seseorang guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan seseorang pelajar samada ia tipikal mahupun berkeperluan khas.
Bagi seorang guru pendidikan khas (Anne) yang berhadapan dengan pelajar yang mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan serentak seperti Helen, mereka memikul peranan untuk berusaha bersungguh-sunguh dalam membantu agar Helen yang dibimbingnya mempunyai upaya untuk keluar dari dunia yang gelap dan sepi.
Guru pendidikan khas harus bersedia dan sanggup apabila diberi sesuatu tugas untuk mendidik. Secara jelasnya, walaupun guru tersebut dihantar ke mana sahaja untuk mengajar dan siapa sahaja bakal muridnya yang datang dari pelbagai latar belakang, fizikal, emosi dan sebagainya yang berbeza, dia seharusnya berlapang dada dan meneruskan azam yang kuat untuk mendidik.
Oleh yang demikian, Anne telah membuat penilaian awal terhadap Helen yang akan dibimbingnya sebaik sahaja dia sampai ke rumah Helen. Hal ini dilakukan bagi membolehkan Anne mendapat gambaran awal mengenai Helen yang seterusnya membantu Anne dalam mengatur strategi pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan Helen.
Seorang guru seharusnya mengetahui dan menguasai kemahiran-kemahiran yang boleh digunakan untuk membantu mengubah nasib pelajar-pelajarnya. Dalam filem ini menunjukkan bahawa Anne telah mendapat kemahiran untuk mengajar daripada ilmu yang ditimbanya di Perkins Institute for the Blind dan hasil daripada pembacaan laporan kes terdahulu iaitu laporan pendidikan Laura Bridgman’s yang juga mempunyai masalah yang hampir sama seperti Helen.
Daripada hasil penilaian, guru perlu mengetahui daripada mana pembelajaran untuk seseorang pelajar itu seharusnya dimulakan. Dalam kes Helen, Anne mengetahui bahawa adalah sangat penting untuk mengajar bahasa terlebih dahulu. Hal ini terbukti apabila Anne telah mengambil tindakan dengan mengajar Helen dengan mengeja menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dengan jari. Misalnya pada permulaan Anne telah mengajar Helen untul mengeja ‘D.O.L.L’ semasa Helen memegang anak patung. Perkara ini dilakukan supaya Helen mengetahui nama setiap benda yang disentuhnya. Anne juga ada menerangkan kepada ibu Helen bahawa Helen perlu belajar mengenai bahasa supaya dia akan memahami apa yang orang lain ingin perkatakan kerana bahasa merupakan cahaya bagi mata untuk orang yang mengalami kebutaan. Bagi tujuan mengajar bahasa, Anne akan mengeja dengan jari pada tapak tangan Helen untuk setiap perkataan benda  yang disentuh oleh Helen.
Selain itu, guru berperanan penting untuk mengubah dan memperbetul persepsi negatif yang timbul dalam diri sesetengah individu mengenai pelajar pendidikan khas. Pemikiran abang Helen yang beranggapan bahawa Helen selalu menimbulkan masalah dan tingkah laku buruk yang dimilikinya tidak boleh diubah menyebabkan dia tidak menyukai Helen. Dengan kehadiran Anne, persepsi ini berjaya dihakis dan seterusnya peluang yang lebih terbuka dan jelas untuk Helen telah diberi oleh orang-orang disekelilingnya yang membolehkan Helen diterima dan berjaya di dalam hidupnya.
Tambahan lagi, guru juga perlu memberi tahu setiap tindakan yang akan diambil untuk mendidik seorang pelajar kepada ibu bapa pelajar tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengelakkan terjadi salah faham ibu bapa terhadap guru yang mungkin mengeluarkan kenyataan-kenyataan negatif seperti guru mendera anak mereka kerana guru harus bertindak dengan sedikit kekerasan atau ketegasan dalam mendidik.
Salah satu lagi peranan seorang guru adalah untuk membantu memodifikasi tingkah laku yang tidak diingini dalam diri setiap murid. Tugas ini memerlukan seorang guru itu berfikiran kreatif, matang, terbuka,bijak mengambil peluang, dan sabar untuk mengubah setiap tingkah laku yang mengganggu. Sebagai contoh, untuk mengubah tingkah laku buruk Helen yang suka mengambil makanan pada pinggan orang lain dengan menggunakan tangan dengan mengajarnya untuk duduk tertib di meja makan dan menggunakan sudu. Pada permulaannya adalah menjadi sangat sukar untuk mengajar dan membiasakan Helen untuk berbuat demikian kerana apabila didudukkan di kerusi meja makan, Helen bertindak untuk melarikan diri. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang kali sehinggalah Helen boleh menerima pembelajaran tersebut. Hal seperti ini turut berlaku pada pembelajaran-pembelajaran yang lain sehingga memerlukan guru itu mempunyai daya usaha dan tahap kesabaran yang tinggi.
Peranan lain yang turut dimainkan oleh guru pendididkan khas adalah untuk melaporkan setiap perkembangan yang dicapai oleh pelajar kepada ibu bapanya. Perkara yang lebih menarik dan menjadikan sesuatu pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih terkesan dalam kehidupan pelajar ialah guru perlu melibatkan ibu bapa dalam pendidikan anak. Guru harus mengajar ibu bapa bagaimana mereka dapat membantu anak mereka. Tindakan ini perlu dilakukan supaya usaha guru dalam mendidik tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh ibu bapa. Jika perbezaan berlaku maka sia-sialah usaha mendidik anak mereka dilakukan kerana hal ini boleh membuatkan si anak terkeliru dan kembali kepada tingkah laku yang terbiasa dalam hidupnya.
Tidak terlupa juga bahawa guru pendidikan khas perlu memikul tanggungjawab untuk menegur dan memperbetul tindakan ibu bapa yang memberi ganjaran positif apabila anak melakukan kesalahan. Dalam filem ini ibu bapa Helen telah bertindak memberi ganjaran gula-gula apabila Helen membuat kesalahan dan mengamuk untuk menenangkan Helen buat seketika. Tindakan Anne yang bertegas mengubah tingkahlaku buruk ini akhirnya memberi kesan kepada penerimaan yang baik daripada orang-orang disekeliling Helen dan begitu juga masyarakat luar. Hasil peranan yang dimainkan oleh Anne menyebabkan lahirnya seorang yang berkeperluan khas yang kebanyakan orang menyangka situasi yang dialami oleh Helen membolehkan mereka menjadi individu maju dan dikenali.
2.      Bincangkan apakah cabaran yang dihadapi oleh Anne Sullivan untuk mendidik Helen Keller.

Ketika menggalas tanggungjawab untuk mendidik Helen banyak cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Anne. Namun berkat kesabaran dan kesungguhannya dalam mendidik akhirnya beliau berjaya melahirkan insan yang buta dan tuli yang dikenali oleh seantero dunia sehingga ke hari ini.
Antara cabaran yang dihadapi oleh Anne ialah cabaran untuk mengubah tingkah laku Helen yang liar. Sebagai contoh ketika ingin mengubah tingkah laku Helen yang suka mengambil makanan dalam pinggan orang lain dengan hanya menggunakan tangan kepada adab di meja makan yang sebenar, tindakan Helen mendapat tentangan daripada ibu bapa Helen. Hal ini kerana mereka berasa kasihan melihat Helen diperlakukan sebegitu dan beranggapan Helen terlalu bertegas dengan budak kecil seusia Helen yang tidak mengerti apa-apa.
Bagi memperbetulkan tingkahlaku ini, Anne juga turut dicubit, ditampar dan disimbah dengan air. Namun Anne mengambil tindakan untuk membalas semula perbuatan tersebut dengan harapan supaya Helen mengetahui bagaimana rasanya apabila diperlakukan sebegitu. Selain itu, Helen turut melakukan tindakan seperti menyucuk tangan Anne dengan menggunakan pen dan mengurung Anne didalam bilik dengan kuncinya disorokkan di dalam mulut yang kemudiannya dibuang.
Anne juga terpaksa melakukan sesuatu perkara secara berulang kali yang jelas perkara ini memerlukan tenaga yang banyak, dan kesabaran yang tinggi. Misalnya untuk mengajar Helen makan menggunakan sudu, banyak kali Helen mencampakkan sudu yang diberi kerana tidak dibiasakan makan menggunakan sudu sebelum ini menyebabkan banyak kali juga Anne terpaksa mengutip sudu tersebut dann Anne memaksa Helen untuk mengambil semula sudu yang dibuang. Semasa Helen berada di atas meja makan, Anne terpaksa memerhati setiap pergerakan Helen kerana khuatir jika tersilap pergerakan Helen akan jatuh dan dia akan dipersalahkan oleh kedua ibu bapa Helen serta dia tidak mahu Helen terjatuh kerana secara perlahan-lahan dia telah menyayangi Helen.
Daripada perkara yang dialami menunjukkan Anne dicabar berulang kali  kerana setiap tingkahlaku yang hendak diubah memerlukan Anne memikirkan sesuatu langkah yang ingin diambil agar tujuan sebanar untuk mendisiplinkan diri Helen tidak bertukar kepada perlakuan yang akan menghancurkan semangat Helen untuk terus berusaha memajukan kehidupannya. Cabaran yang dihadapi oleh Anne dalam memodifikasi tingkahlaku Helen yang bermasalah bertambah apabila tindakan Helen sering sahaja mendapat pembelaan daripada kedua ibu bapanya. Hal ini menyebabkan Tingkahlaku buruk Helen semakin menjadi-jadi dan tindakan untuk mengubahnya menjadi semakin rumit dan memerlukan usaha yang lebih. Oleh yang demikian Anne terpaksa mengambil tindakan agar dia dan Helen dibenarkan duduk berasingan di sebuah rumah agar usaha mengajar Helen menjadi lebih senang untuk dilakukan dengan syarat dikenakan iaitu ibu bapa Helen hanya boleh berjumpa dengan Helen apabila tiba masanya.
Dalam masa yang sama juga, Anne berdepan dengan kesukaran untuk membolehkan Helen patuh terhadap setiap perkara yang ingin disampaikan. Oleh yang demikian, Anne cuba untuk membantu Helen dalam memahami tentang setiap apa yang ingin diperkatakan dengan cara memberi Helen merasai sesuatu perkara itu seperti air, bunga,pen dan sebagainya dan kemudian Anne akan mengajar Helen mengeja dengan cara Anne menggunakan simbol-simbol jari pada tapak tangan Helen. Bagi tujuan mengajar Helen, Anne terpaksa berusaha dengan lebih seperti membawa Helen ke atas pokok untuk membolehkan Helen merasai dengan lebih jelas tentang pokok, telur burung dan anak burung, mengepam air dan sebagainya. Perkara ini dilakukan demi memberi input mengenai alam dan benda-benda yang terdapat disekeliling Helen.
 Seterusnya, Anne juga menghadapi cabaran untuk meyakinkan orang tua Helen bahawa dia sebenarnya mampu untuk mendidik Helen. Jelaslah bahawa sekiranya ibu bapa tidak yakin akan kebolehan seseorang guru itu untuk mendidik anak mereka dan mereka tidak mempunyai kesedaran akan kepentingan usaha mendidik yang sepatutnya diberikan kepada si anak maka segala urusan pembelajaran terhadap anak mereka tidak dapat dijalankan. Tindakan inilah yang akan menyababkan potensi anak-anak mereka yang berkeperluan khas tersekat sampai di situ sahaja.
Oleh itu, sebagai seorang guru yang bertanggungjawab untuk membawa pembelaan terhadap golongan OKU haruslah bersungguh-sungguh dan  Jelaslah bahawa sekiranya ibu bapa tidak yakin dan sedar akan kepentingan usaha mendidik yang sepatutnya diberikan kepada anak mereka maka segala urusan pembelajaran terhadap anak mereka tidak dapat dijalankan. Tindakan inilah yang akan menyababkan potensi anak-anak mereka yang berkeperluan khas tersekat sampai di situ sahaja. Oleh itu, sebagai seorang guru yang bertanggungjawab untuk membawa pembelaan terhadap golongan OKU haruslah mendalami ilmu dengan mendalam, mempunyai kemahiran,bersungguh-sungguh dan amanah dalam melaksanakan tugas yang dipikulkan di bahu kita.

akta PK


 Bincangkan akta-akta perundangan yang berkaitan dengan pendidikan khas/orang kurang upaya(OKU), kelemahan-kelemahannya dan strategi untuk mengatasi kelemahan tersebut.

            Di Malaysia hak orang kurang upaya bergantung kepada akta yang digubal pada tahun 2007 iaitu Akta Orang Kurang Upaya 2008. Akta ini banyak diambil pengisiannya dari undang-undang OKU Negara barat yang boleh dikatakan sempurna sehingga menjadikannya sebagai tanda aras dalam pembinaan undang-undang berkaitan OKU bagi seluruh dunia. Dalam Akta Orang Kurang Upaya ini terdapat 5 bahagian yang dibina untuk mendedahkan tentang pengenalan kepada kekurangupayaan, anggota dan fungsi Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya yang berperanan untuk menjaga kepentingan OKU, pendaftaran OKU dan pihak yang terlibat dengan OKU, penggalakan dan pembangunan kualiti hidup dan kesejahteraan OKU yang dibahagikan kepada beberapa bab dan bahagian ke 5 adalah berkaitan dengan perkara-perkara am.
Pembelaan terhadap OKU di Malaysia kebanyakannya adalah sekadar dokumen yang tertulis di atas kertas. Akta ini jika dilaksanakan akan membawa kepada hampir keseluruhan hak dan keperluan OKU dalam menjalani kehidupan yang selesa dapat dipenuhi. Malangnya seperti yang dikaatakan akta ini hanyalah tulisan-tulisan yang terdapat di dakam sebuah dokumen,ia tidak diimplimentasi dalam memenuhi keperluan OKU yang akhirnya menyebabkan hidup OKU tidak terbela dan semakin melarat bagai sudah jatuh ditimpa tangga.
Akta ini dibina bagi manyatakan bahawa golongan OKU mempunyai hak dan peluang yang sama seperti orang yang tipikal serta keterbolehan untuk terlibat secara penuh dalam sesebuah masyarakat. Namun realiti yang terjadi hanyalah indah khabar dari rupa. Hak dan peluang untuk mereka seolah-olah diketepikan dengan sewenang-wenangnya seakan akta ini tidak pernah diwujudkan. Tambahan lagi, dalam bahagian 3 yang menyatakan tentang pendaftaran adalah dilakukan untuk merancang program pendidikan serta menyediakan kemudahan yang sesuai dengan ketidakupayaan yang golongan mereka alami adalah rancangan semata-mata menyebabkan usaha ke arah itu tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Banyak lagi program-program yang lompong, tidak strategic dan kemudahan yang disediakan pula adalah sedikit, terhad dan tidak mengikut kepada jenis ketidakupayaan yang mereka alami terutamanya bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah.
Sebagai bukti, masih ramai golongan OKU yang sepatutnya mendapat pendidikan tetapi telah ketinggalan akibat kehadiran mereka ditolak dari mengikuti pembelajaran di sekolah oleh pihak pentadbir. Mereka beranggapan mereka ini cacat, lembap dan tidak mampu untuk melakukan tugasan pembelajaran dan mereka bimbang golongan ini akan menyebabkan prestasi sekolah mereka akan menurun sehingga menjatuhkan imej sekolah dan nama pentadbirnya. Oleh itu, jelaslah hak kebolehaksesan OKU kepada pendidikan tidak berupaya untuk dipenuhi oleh pihak yang terlibat dan tiada kepentingan utama kepada pembinaan Dasar Pendidikan Wajib 2002 dan pendidikan untuk semua.
Selain itu, bahagian penyediaan kemudahan untuk golongan ini juga tidak dipenuhi. Perkara ini bertentangan dengan kenyataan kebolehaksesan kepada kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam serta pengangkutan awam. Kenyataan bahawa setiap bangunan yang dibina mestilah mempunyai ciri mesra OKU agar golongan ini mudah mengakses kepada tempat-tempat yang ingin dijejaki dan pihak yang menyediakan harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan kemudahan dan perkhidmatan memenuhi reka bentuk untuk mudah di akses. Walubagaimanapun, masih banyak kekurangan kemudahan yang mempunyai ciri mudah diakses untuk golongan OKU yang menyebabkan mobiliti mereka terbatas sehingga menyukarkan mereka untuk melakukan aktiviti seperti belajar dan memasuki alam pekerjaan. Kekurangan ini akhirnya menjadi faktor kepada majikan untuk menolak dan tidak menerima OKU untuk berkerja di premis perniagaan mereka. Mereka tidak mahu mengambil risiko dengan membuat anggapan golongan ini akan menyusahkan orang lain dan menurunkan prestasi syarikat.
Di Malaysia, sehingga Oktober 2011, terdapat 331,661 OKU yang telah didaftarkan namun jumlah keseluruhan dianggarkan jumlah golongan OKU adalah seramai 4.2 juta orang. Daripada jumlah ini hanya satu peratus peluang pekerjaan disediakan untuk mereka. Jadi bagaimana jumlah yang selebihnya ingin mencari pendapatan bagi menyara diri?. Fenomena ini jelas menunjukkan bahawa hak dan peluang sama rata serta pengiktirafan kebolehaksesan kepada pekerjaan dalam Akta OKU 2008 didiskriminasi oleh pihak-pihak yang terlibat.
 Dalam hak OKU untuk mengakses kepada pekerjaan juga ada menyatakan  bahawa pihak yang bertanggungjawab terhadap OKU hendaklah melindungi hak OKU. Malangnya seperti mengharapkan pegar, pegar makan padi kerana terdapat majikan yang mengambil peluang dan mendiskriminasi hak OKU dengan pemberian gaji yang sedikit kepada mereka dengan anggapan mereka tidak mampu berbuat apa-apa kerana khuatir kehilangan tempat mencari sumber pendapatan. Lebih menyedihkan apabila orang yang sepatutnya bertanggungjawab membela OKU sanggup mengambil kesempatan dengan melepaskan nafsu serakah terhadap golongan ini dan si pelaku pula tidak dikenakan hukuman yang sepatutnya seolah-olah pihak yang seharusnya menyelesaikan masalah ini buta mata dan hatinya yang tidak mengetahui akan hak dan tidak berperikemanusiaan sehingga keluarga OKU pula yang diarah menarik tuduhan.
Termaktub di dalam akta OKU mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan untuk golongan ini seperti bantuan alat tiruan dan pendaftaran. Permulaannya perkhidmatan ini bertujuan untuk membantu agar mereka dapat berdikari dalam menjalani kehidupan serta melahirkan masyarakat yang produktif. Ironinya apabila ramai OKU yang tidak diterima bekerja, mereka terutamanya yang mengalami masalah penglihatan mengambil langkah untuk menjual tisu dikaki-kaki lima pula dicekup oleh polis. Jadi bagaimana lagi mereka harus berusaha untuk menyara hidup? Bolehkah masyarakat OKU yang produktif dilahirkan jika beginilah situasinya? Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahawa kehidupan OKU tersisih dari kehidupan bermasyarakat, menerima arus pembangunan dan persamaan hak seperti yang nyata diwartakan di dalam akta yang digubal.
Dari segi pendidikan tahap awal, Dasar Orang Kurang Upaya ada menggariskan menerusi strategi melalui kesihatan dan sokongan kanak-kanak kurang upaya untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan termasuk program pencegahan, pengesanan dan intervensi awal, memantapkan mekanisma perkhidmatan sokongan yang bersesuaian dengan keperluan OKU dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk kanak-kanak kurang upaya dalam setiap program perkembangan, kemajuan dan pemerkasaan golongan OKU. Tetapi dalam keadaan sebenar yang berlaku di Malaysia sistem pendidikan dan program intervensi yang ada masih belum mantap dan terlalu lemah menyebabkan golongan OKU tidak mendapat manfaat yang mantap.
Justeru sudah terang lagi bersuluh bahawa walaupun terdapat akta perundangan yang mantap namun jika tidak dilaksanakan dan diambil perhatian dalam perlaksanaannya maka hancur leburlah segala apa yang dirancang dan kehidupan OKU akan terus-terusan terhimpit dan tersepit.
Oleh yang demikian, pemilihan pihak-pihak yang terlibat dengan kerja-kerja untuk membela nasib OKU haruslah diberi perhatian tinggi kerana hanya mereka yang betul-betul layak, mempunyai jiwa membela, mempunyai kaitan dengan orang yang mengalami kekurangupayaan dan dapat merasai kepayahan yang harus ditanggung oleh OKU sahaja yang akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan usaha untuk memenuhi keperluan kehidupan OKU. Hal ini seterusnya membawa kepada pembelaan hak OKU yang sepatutnya yang akhirnya membolehkan mereka hidup dalam keadaan yang sejahtera seolah-olah tidak terasa akan kekurangan yang ditanggung.
Selain itu, ibu bapa dan masyarakat perlu mempunyai kesedaran akan hak-hak yang sepatutnya dipunyai oleh OKU. Memandangkan semua manusia yang diciptakan Ilahi termasuk mereka yang berkeperluan khas dibekalkan dengan potensi diri yang pelbagai maka adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk merealisasikan agar OKU dapat menjalani kehidupan dengan berbekalkan potensi yang dimiliki dengan seoptimum yang boleh. Perkataan dan perbuatan diskriminasi itu harus dihapus dan dilenyapkan dalam memenuhi keperluan OKU.
Dalam masa yang terdekat dapat dilihat contoh untuk mengatasi kelemahan akta berkaitan OKU, OKU yang mempunyai kesedaran itu sendiri bangkit untuk menegakkan hak yang sepatutnya mereka miliki. Walaupun terlihat kejanggalan dalam perlaksanaan akta dari peringkat atasan, namun ketegasan dan kesungguhan golongan OKU dalam usaha menegakkan hak mereka demi mengecapi hidup yang lebih sempurna akan membuka mata semua pihak mengenai hak OKU yang harus dikembalikan dan insya Allah akan berhasil.


FALSAFAH DAN ISU PK-isu oku dan keluarga


Bincangkan apakah isu-isu yang dihadapi oleh golongan OKU dan keluarga mereka di Malaysia?

            Berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang telah saya lalui, terdapat beberapa isu berkaitan golongan OKU yang dapat diketengahkan. Antara isunya adalah golongan ini tidak mendapat hak untuk mengakses pendidikan yang sewajarnya seperti yang terdapat di dalam Akta OKU 2008. Di sekolah misalnya terdapat banyak kekurangan dari segi kemudahan yang diperlukan oleh golongan ini untuk memudahkan aktiviti dan penerimaan pembelajaran yang lebih efektif. Sebagai contoh, bagi  pelajar dari kategori bermasalah penglihatan mereka memerlukan mesin-mesin yang canggih dan berharga mahal seperti perisian JAWS dan Duxbury serta thermoform untuk membantu mereka mengakses kepada ilmu dengan lebih mudah. Namun malangnya kemudahan ini tidak dapat disediakan dalam kuantiti yang mencukupi oleh pihak kementerian kepada sesetengah sekolah. Apa yang membimbangkan ialah keadaan ini dikhuatiri akan memberi kesan kepada tahap pembelajaran golongan OKU sehingga boleh menyebabkan mereka ketinggalan dalam pendidikan jika dibandingkan dengan pelajar lain yang tipikal. Natijahnya, terdapat guru-guru yang prihatin mengambil inisiatif sendiri untuk turun padang bagi melakukan usaha mengumpul dana dengan tujuan dapat  membeli alat yang sangat berguna untuk kepentingan pelajar mereka.
            Bagi golongan OKU bermasalah pembelajaran pula, mereka memerlukan alat bantu pengajaran yang pelbagai dan setting pembelajaran yang selesa. Perkara ini pastinya menuntut peruntukan wang dan usaha yang lebih dari pihak sekolah dan guru untuk menyediakan keperluan ini. Masalahnya, terdapat pihak atasan dalam pentadbiran sekolah yang sangat berkira untuk memberi peruntukan kepada kelas pendidikan khas. Kebanyakan peruntukan hanya diberikan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berkenaan pelajar dari aliran perdana. Kesannya, pelajar berkeperluan khas ini tidak mendapat manfaat pembelajaran yang maksima di sekolah.
            Lebih membimbangkan terdapat segelintir guru-guru pendidikan khas yang mempunyai moral yang rendah. Hal ini kerana boleh dikatakan mereka hanya mengajar dengan sambil lewa, tidak mementingkan input yang sepatutnya boleh dicapai oleh pelajar. Ada kalanya mereka diiperhatikan lebih senang untuk membuat kerja-kerja lain seperti menguruskan aktiviti ko-kurikulum dan majlis-majlis yang diadakan di sekolah. Selain itu, terdapat ramai guru yang dikehendaki mengajar pelajar berkeperluan khas ini adalah terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan khas kerana mereka hanya diserap oleh pihak pentadbiran bagi memenuhi permintaan terhadap guru pendidikan khas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mengadaptasi keadaan dan menjadikan pembelajaran berkesan untuk para pelajar. Mereka tidak dapat mengawal pelajar yang seterusnya menyebabkan mereka mengambil jalan pintas dengan tidak mengajar dan menyuruh pelajar membuat perkara yang disukai. Di samping itu juga, aktiviti pembelajaran yang dilakukan selalunya dilihat adalah perkara yang sama pada setiap hari. Keadaan ini menunjukkan objektif pembelajaran tidak dilakukan dengan sempurna. Oleh itu, keadaan ini menyumbang kepada lahirnya guru 20 haribulan yang hanya menunggu masa untuk menerima kemasukan gaji.
            Dalam suasana sekolah itu sendiri terdapat pandangan-pandangan yang tidak sepatutnya berlaku terhadap mereka yang terlibat dengan dunia pendidikan khas. Guru dari aliran perdana mempunyai pandangan dan perpsektif yang negatif terhadap guru pendidikan khas. Oleh yang demikian, di sekolah guru dilihat mempunyai dua kelompok yang menyebabkan guru pendidikan khas seolah-olah disisihkan. Hal ini menunjukkan bahawa kesedaran mengenai dunia pendidikan khas masih kurang dalam diri dikalangan mereka yang terlibat secara langsung dengan sistem pendidikan. Jika keadaan ini berlaku, maka masyarakat dan pelajar tipikal di sekolah itu umumnya tidak dapat dididik untuk mempunyai kesedaran yang sepatutnya mengenai guru dan pelajar pendidikan khas.
            Kesedaran mengenai pendidikan khas dan mereka yang berkeperluan khas menyebabkan timbulnya beberapa anggapan dan label negatif yang diberikan. Misalnya, guru aliran perdana mengatakan guru pendidikan khas tidak melakukan kerja, mempunyai kerja yyang senang dan sebagainya. Manakala sikap pelajar tipikal terhadap pelajar berkeperluan khas juga adalah sinis sehingga menyebabkan mereka mengasingkan diri dan mengejek pelajar berkeperluan khas dengan gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya. Lebih mendukacitakan sikap ini dipupuk oleh ibu bapa mereka. Seandainya masyarakat dan para guru mempunyai pandangan negatif dan kesedaran yang rendah mengenai golongan OKU ini mereka dan keluarga akan terus disisihkan dan bagaimanakah nasib mereka akan terbela?
            Di Malaysia program pendidikan integrasi yang bertujuan untuk memberi peluang pelajar berkeperluan khas dan pelajar tipikal bercampur di dalam satu sekolah telah dilaksanakan. Dengan adanya inisiatif mewujudkan sekolah integrasi ini objektif untuk mengeratkan dan mendedahkan pelajar berkeperluan khas dengan kehidupan tipikal dan mendapat peluang yang sama diharap dapat dicapai. Malangnya, komunikasi antara pelajar masih kurang kerana mereka hanya berkongsi kemudahan seperti kantin, tandas dan tapak perhimpunan. Pelajar tipikal mengasingkan diri sehingga menyebabkan pelajar berkeperluan khas hanya berkomunikasi sesama mereka dan rasa tersisih. Di dalam kelas inklusif juga diperhatikan bahawa guru aliran perdana lebih memberi perhatian kepada pelajar aliran perdana dan guru ini kurang memberi kerjasama terhadap guru pendidikan khas dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat memberi manfaat yang optimum kepada pelajar khas. Fenomena ini bertepatan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Zarin Ismail, Safani Bari dan Soo Boon Seng pada tahun 2004 yang mendedahkan integrasi sosial di kalangan pelajar khas dan pelajar normal (tipikal) berada pada tahap yang rendah atau minima.
            Satu lagi isu yang menjadi persoalan ialah kurangnya penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak yang mempunyai keperluan khas ini. Kebanyakan ibu bapa terutamanya ibu bapa di luar Bandar menyerahkan tugas mendidik anak sepenuhnya kepada guru di sekolah. Mereka hanya menghantar dan mengambil anak dari sekolah sahaja. Apabila di rumah pula, tiada sebarang usaha dilakukan untuk membantu anak dalam pelajaran mereka. Ibu bapa mempunyai kesedaran yang rendah mengenai kepentingan mengajar anak mengenai aspek pengurusan diri dan kemahiran. Hal ini diperkatakan kerana daripada pengalaman yang pernah saya lalui terdapat ibu bapa yang hanya sekadar menulis surat kepada guru dengan menggunakan perantaraan anak mereka dengan tujuan untuk menyuruh guru memberi tumpuan seratus peratus untuk mengajar anak mereka di dalam kelas selepas anak menceritakan keterlibatan dengan program pendidikan khas seperti berkebun dan perikanan. Keadaan ini menunjukkan ibu bapa tanpa usul periksa hanya ingin menyalahkan guru dengan menyatakan guru tidak mengajar sebaliknya hanya menyuruh anak mereka membuat kerja kemahiran hidup. Tambahan lagi, apa yang lebih mengecewakan terdapat ibu bapa yang menganggap anak mereka yang berkeperluan khas  tidak layak untuk menerima pendidikan yang sempurna. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk memberi kebenaran kepada anak untuk terlibat dengan aktiviti kemahiran hidup dan aktiviti di luar sekolah serta memberi peluang kepada anak untuk mencuba sesuatu yang baru. Keadaan ini yang berterusan akan memberi impak kepada pelajar iaitu akan membantutkan perkembangan diri mereka.
            Fenomena yang tidak terlepas pandang dari pandangan mata saya ialah berlakunya penempatan pelajar yang tidak sesuai dengan tahap kecerdasan yang dimiliki. Pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan sederhana ditempatkan dengan pelajar yang mempunyai  tahap kecerdasan rendah ditempatkan di dalam satu kelas. Keadaan ini menyebabkan pembelajaran pelajar yang berkecerdasan sederhana yang sepatutnya boleh dimajukan terganggu dek kerana pelajar yang rendah tahap kecerdasannya kerana guru terpaksa mengawal dan memberi lebih tumpuan kepada mereka yang lebih berkeperluan.
            Di Malaysia program intervensi awal masih kurang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan ramai golongan OKU yang sepatutnya boleh dibantu untuk dioptimakan tahap perkembangan mereka yang sekali gus membantu mereka menjadi lebih sempurna tidak dapat dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber-sumber maklumat mengenai dunia pendidikan khas di Malaysia memberi bebanan fikiran kepada keluarga yang mempunyai anak berkeperluan khas untuk mendapatkan rujukan dan saluran yang sewajarnya.
            Dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional yang melibatkan pelajar berkeperluan khas terdapat kekurangan yang nyata. Kekurangan jelas berlaku apabila tenaga pengajar yang digaji untuk mengajar itu sendiri tidak mempunyai kepakaran untuk melakukan kemahiran tersebut apatah lagi untuk mengajarkan ilmu kepada pelajar yang menuntut guru itu sendiri harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu bidang. Kelemahan sistem pendidikan ini juga adalah disebabkan oleh isi kandungan kurikulum yang disusun tidak menyediakan pengetahuan kepada pelajar untuk melangkah ke alam pekerjaan. Justeru, tidak hairanlah mengapa terdapat majikan yang tidak mempunyai keyakinan untuk menggaji pelajar ini setelah mereka menamatkan pengajian. Sebagai akibatnya, mereka tidak berkerja dan hanya menganggur.
            Dalam melaksanakan pendidikan khas di sekolah, rancangan pendidikan individu menjadi satu dokumen penting untuk pendidikan seseorang pelajar berkeperluan khas. Malangnya, perkara yang sangat penting ini tidak mendapat pendedahan yang cukup dari pihak atasan. Oleh yang demikian, terdapat guru yang hanya sekadar menyediakan RPI tanpa menitikberatkan perkara-perkara yang sepatutnya terkandung di dalam sesuatu RPI. Perkara ini menyebabkan objektif pendidikan bagi seseorang pelajar tidak dapat dilaksana dan diukur secara teratur sehingga mengenepikan manfaat besar yang sepatutnya boleh dipenuhi untuk diri mereka.
            Nasib golongan OKU ini juga dilihat tidak mendapat pembelaan yang mencukupi. Misalnya, peluang pekerjaan yang terhad, hak mendapat pinjaman yang sukar dan sistem kemudahan yang masih belum sempurna untuk digunakan serta tahap perkhidmatan yang tidak mesra OKU oleh golongan ini. Pendek kata, masih banyak perkara yang membebani keperluan golongan ini.
            Daripada isu-isu yang jelas wujud ini, dapat disimpulkan bahawa perlu dan sangat penting untuk melakukan usaha bagi meningkatkan tahap kesedaran mengenai keperluan golongan berkeperluan khas kepada setiap lapisan masyarakat dan semua pihak yang terlibat dengan golongan ini.       Sikap mengambil berat, prihatin dan semangat untuk membela nasib golongan ini harus disemai dalam diri setiap individu. Sekiranya, sikap masyarakat berjaya dibentuk untuk mempunyai pengetahuan mengenai golongan istimewa ini pastinya nasib mereka lebih sempurna dan mendapat hak yang sama sebagaimana insan yang tipikal. Selain itu, sistem pendidikan  untuk golongan berkeperluan khas harus terus diperkemas dan dimantapkan kandungannya.