Tuesday, 17 April 2012

MASA

NILAI, ISU & CIRI-CIRI MASA.
‘Masa anugerah Allah kepada Manusia.’
Ciri-ciri Masa
1.masa yang terlepas tidak akan kembali.
2.masa sentiasa bergerak
3.masa yang akan datang belum tentu menjadi milik kita
4.manusia hanya memiliki masa pada dan ketika itu.
Pandangan Tentang Definisi Masa.
-masa itu ‘LINEAR’-(Sir Isaac Newton)
1.masa sebagai sebahagian daripada struktur alam.
-ada awl dan ada akhirnya.
2.masa sebagai ‘benda yang objektif’
-masa boleh diukur
-masa sebagai SISTEM UKURAN MINDA
Pengertian Konsep Masa Dalam Pelbagai Bidang
SAINS FIZIK
Konsep masa dalam sains fizik bermula sejak zaman Newton sehinggalah zaman Einstein.
masa dianggap ‘mutlak’ dan ‘tetap’
Einstein-masa dalam konsep kemalaran dan batas kelajuan cahaya.
BIDANG PSIKOLOGI
Menerangkan masa dari segi emosi dan perasaan dalam mengharungi suatu tempoh masa
PERSPEKTIF BUDAYA.
1.kaum Hopi-tiada konsep masa yang menjurus.
2.rakyat Amerika Syarikat-masa adalah wang
3.rakyat Jepun-penting menepati masa.
Pengertian Masa Dari Perspektif Islam.
1.nilai masa
2.nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang
3.penetapan masa untuk beribadat
“so glory be to Allah when you enter the night and when you rise in the morning-unto Him be praise in the heavens and on the earth!-and at the sun’s decline and in the noon”
[surah Ar Rum: 17-18]
Nasihat Tentang Penggunaan Masa
-konsep peningkatan diri mengikut peredaran masa.
-konsep nasihat-menasihati dalam masalah masa
“kewajipan lebih banyak dari masa. bantulah orang lain agar mereka memanfaatkan masa mereka. jika kamu ada urusan (peribadi) lakukanlah dengan ringkas.
-konsep merebut peluang ketika masanya.
sabda rasullullah: rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara:-
masa hidup sebelum mati.
masa kaya sebelum miskin.
masa lapang sebelum sibuk.
masa muda sebelum tua.
masa sihat sebelum sakit.

No comments:

Post a Comment